• g1
  • g2
  • g3
  • g4
  • g5
  • g6
  • g7
  • g8

سالن ورزشی

line سالن ورزشی هتل رامتین شامل :
line     تردمیل
line     دوچرخه ثابت
line     استپ مستر
line     وزنه
line     کیسه بوکس
line    دستگاه های مجهز به وزنه
line     سونا
line     حمام و حوله
line     ماساژ ( با تعیین وقت قبلی)